Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

PappilaA002 226,00 
PappilaA003 226,00 
PappilaA005 277,00 
PappilaA006 277,00 
PappilaA011 277,00 
PappilaA012 277,00 
PappilaA013 277,00 
PappilaA014 277,00 
PappilaA015 277,00 
PappilaA016 323,00 
PappilaA017 277,00 
PappilaA018 277,00 
PappilaA020 277,00 
PappilaA021 277,00 
PappilaA022 370,00 
PappilaA023 462,00 
PappilaA028 323,00 
PappilaA041 277,00 
PappilaB013 226,00 
PappilaB021 277,00 
PappilaB023 323,00 
PappilaB025 277,00 
PappilaB033 323,00 
PappilaB036 277,00 
PappilaB043 277,00 
PappilaB053 226,00