Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

SarkkaA024 370,00 
SarkkaA030 370,00 
SarkkaA031 370,00 
SarkkaA033 370,00 
SarkkaB001 226,00 
SarkkaB007 416,00 
SarkkaB012 416,00 
SarkkaB013 416,00 
SarkkaB019 416,00 
SarkkaB020 416,00 
SarkkaB022 416,00 
SarkkaB024 416,00 
SarkkaB027 416,00 
SarkkaB028 416,00 
SarkkaB030 416,00 
SarkkaB031 416,00 
SarkkaB050 416,00 
SarkkaB051 370,00 
SarkkaB077 416,00