Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

TeersaloA001 291,00 
TeersaloA002 396,00 
TeersaloA010 396,00 
TeersaloA012 291,00 
TeersaloA013 291,00 
TeersaloA015 128,00 
TeersaloA017 291,00 
TeersaloA018 237,00 
TeersaloA019 237,00 
TeersaloB001 291,00 
TeersaloB002 291,00 
TeersaloB003 291,00 
TeersaloB004 346,00 
TeersaloB006 291,00 
TeersaloB008 291,00 
TeersaloB009 346,00