Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

KarvettiA006 277,00 
KarvettiA009 323,00 
KarvettiA011 323,00 
KarvettiA034 323,00 
KarvettiA035 277,00 
KarvettiA036 277,00 
KarvettiA037 277,00 
KarvettiA043 277,00 
KarvettiB002 277,00 
KarvettiB004 277,00 
KarvettiB014 277,00 
KarvettiB016 277,00 
KarvettiB022 323,00 
KarvettiB028 323,00 
KarvettiB030 277,00 
KarvettiB031 323,00 
KarvettiB033 277,00 
KarvettiB035 323,00 
KarvettiB036 277,00 
KarvettiB037 277,00 
KarvettiB038 277,00 
KarvettiB039 323,00 
KarvettiB040 277,00 
KarvettiB046 323,00 
KarvettiC008 323,00 
KarvettiC010 323,00 
KarvettiC032 370,00 
KarvettiC036 370,00 
KarvettiC039 370,00 
KarvettiC040 370,00 
KarvettiC042 370,00 
KarvettiC043 370,00 
KarvettiC045 370,00 
KarvettiC046 370,00