Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

KirkkolahtiA011 370,00 
KirkkolahtiA012 370,00 
KirkkolahtiA016 370,00 
KirkkolahtiA017 370,00 
KirkkolahtiA025 226,00 
KirkkolahtiA026 226,00 
KirkkolahtiA027 226,00 
KirkkolahtiA030 226,00 
KirkkolahtiA031 226,00 
KirkkolahtiB001 226,00 
KirkkolahtiB002 226,00 
KirkkolahtiB003 226,00 
KirkkolahtiB004 226,00 
KirkkolahtiB005 226,00 
KirkkolahtiB006 226,00 
KirkkolahtiB007 226,00 
KirkkolahtiB008 226,00 
KirkkolahtiB009 370,00 
KirkkolahtiB010 370,00 
KirkkolahtiB011 370,00 
KirkkolahtiB012 370,00 
KirkkolahtiB013 370,00 
KirkkolahtiB014 370,00 
KirkkolahtiB024 226,00 
KirkkolahtiB026 226,00 
KirkkolahtiB027 226,00 
KirkkolahtiB028 226,00 
KirkkolahtiB029 226,00 
KirkkolahtiB030 226,00 
KirkkolahtiC001 226,00 
KirkkolahtiC002 277,00 
KirkkolahtiC003 226,00 
KirkkolahtiC005 226,00 
KirkkolahtiC011 226,00 
KirkkolahtiC013 226,00 
KirkkolahtiC014 277,00 
KirkkolahtiC015 226,00 
KirkkolahtiC016 277,00 
KirkkolahtiC017 226,00 
KirkkolahtiC018 277,00 
KirkkolahtiVPK001 226,00 
KirkkolahtiVPK002 277,00 
KirkkolahtiVPK004 277,00 
KirkkolahtiVPK005 277,00 
KirkkolahtiVPK010 323,00