Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

SaaristolaiskylaA005 226,00 
SaaristolaiskylaA006 226,00 
SaaristolaiskylaA007 226,00 
SaaristolaiskylaA008 226,00 
SaaristolaiskylaA009 122,00 
SaaristolaiskylaA012 226,00 
SaaristolaiskylaA014 277,00 
SaaristolaiskylaV002 1 056,00