Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

EmmiS201 50,00 
EmmiS202 50,00 
EmmiS203 50,00 
EmmiS204 50,00 
EmmiS205 50,00 
EmmiS206 50,00 
EmmiS207 50,00 
EmmiS208 50,00 
EmmiS209 50,00 
EmmiS210 50,00 
EmmiS211 50,00 
EmmiS212 50,00 
EmmiS213 50,00 
EmmiS214 50,00 
EmmiS215 50,00 
EmmiS216 50,00 
EmmiS217 50,00 
EmmiS218 50,00 
EmmiS219 50,00 
EmmiS220 50,00 
EmmiS221 50,00 
EmmiS222 50,00 
EmmiS223 50,00 
EmmiS224 50,00 
EmmiS225 50,00 
EmmiS226 50,00 
EmmiS227 50,00 
EmmiS228 50,00 
EmmiS229 50,00 
EmmiS230 50,00 
EmmiS231 50,00 
EmmiS232 50,00 
EmmiS234 50,00 
EmmiS235 50,00 
EmmiS236 50,00 
FannyS201 50,00 
FannyS202 50,00 
FannyS203 50,00 
FannyS204 50,00 
FannyS205 50,00 
FannyS206 50,00 
FannyS207 50,00 
FannyS209 50,00 
FannyS210 50,00 
FannyS211 50,00 
FannyS212 50,00 
FannyS213 50,00 
FannyS214 50,00 
FannyS215 50,00 
FannyS216 50,00 
FannyS217 50,00 
FannyS218 50,00 
FannyS219 50,00 
FannyS220 50,00 
FannyS221 50,00 
FannyS222 50,00 
FannyS224 50,00 
FannyS225 50,00 
FannyS226 50,00 
FannyS228 50,00 
FannyS229 50,00 
FannyS230 50,00 
FannyS231 50,00 
FannyS232 50,00 
FannyS233 50,00 
FannyS234 50,00 
FannyS235 50,00 
FannyS237 50,00 
FannyS238 50,00 
LottaS201 50,00 
LottaS202 50,00 
LottaS203 50,00 
LottaS204 50,00 
LottaS205 50,00 
LottaS206 50,00 
LottaS207 50,00 
LottaS208 50,00 
LottaS209 50,00 
LottaS210 50,00 
LottaS211 50,00 
LottaS212 50,00 
LottaS213 50,00 
LottaS214 50,00 
LottaS215 50,00 
LottaS216 50,00 
LottaS217 50,00 
LottaS218 50,00 
LottaS219 50,00