Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

TalviA001 162,50 
TalviA002 162,50 
TalviA003 162,50 
TalviA005 162,50 
TalviA006 162,50 
TalviA007 162,50 
TalviA008 162,50 
TalviA009 162,50 
TalviA010 162,50 
TalviA011 162,50 
TalviA012 162,50 
TalviA018 162,50 
TalviA019 162,50 
TalviA020 162,50 
TalviA023 195,00 
TalviA024 195,00 
TalviA025 195,00 
TalviA026 195,00 
TalviA027 195,00 
TalviA028 195,00 
TalviA030 195,00 
TalviA032 195,00 
TalviA033 195,00 
TalviA034 195,00 
TalviA035 195,00 
TalviA037 273,00 
TalviA041 273,00 
TalviA042 273,00 
TalviA043 273,00 
TalviA044 273,00 
TalviA045 273,00 
TalviA046 227,50 
TalviA047 227,50 
TalviA048 227,50 
TalviA049 227,50 
TalviA050 273,00 
TalviA051 273,00 
TalviA053 273,00 
TalviA055 273,00 
TalviA058 273,00 
TalviA059 273,00 
TalviA060 273,00 
TalviA062 273,00 
TalviA064 312,00 
TalviA065 312,00 
TalviA067 312,00 
TalviA070 312,00 
TalviA071 312,00 
TalviA073 312,00 
TalviA077 162,50 
TalviA078 162,50 
TalviA079 455,01 
TalviA080 390,00 
TalviA081 390,00 
TalviA083 390,00 
TalviA084 390,00 
TalviA086 390,00 
TalviA087 390,00 
TalviA089 390,00 
TalviA090 390,00 
TalviA091 390,00 
TalviA093 390,00 
TalviA095 234,00 
TalviA096 390,00 
TalviA097 390,00 
TalviA099 390,00 
TalviA100 390,00 
TalviA101 390,00 
TalviA102 390,00 
TalviA103 390,00 
TalviA104 390,00 
TalviA105 390,00 
TalviA107 390,00 
TalviA108 390,00 
TalviA109 390,00 
TalviA114 455,01 
TalviA115 519,99 
TalviA117 390,00 
TalviA120 519,99 
TalviA123 455,01 
TalviA124 455,01 
TalviA125 455,01 
TalviA127 455,01 
TalviA129 519,99 
TalviA130 519,99 
TalviA131 312,00 
TalviA133 624,01 
TalviA134 624,01 
TalviA135 624,01 
TalviA136 624,01 
TalviA140 455,01 
TalviA141 455,01 
TalviA142 455,01 
TalviA143 455,01 
TalviA144 390,00 
TalviA145 273,00 
TalviA146 273,00 
TalviA147 273,00 
TalviA149 312,00 
TalviA150 312,00 
TalviA151 312,00 
TalviA152 312,00 
TalviA153 312,00 
TalviA154 312,00 
TalviA156 455,01 
TalviA157 624,01 
TalviA159 455,01 
TalviA161 546,00 
TalviA162 390,00 
TalviA163 455,01 
TalviA164 455,01 
TalviA165 546,00 
TalviA166 546,00 
TalviA167 624,01 
TalviA168 546,00 
TalviA169 546,00 
TalviA171 546,00 
TalviA172 468,00 
TalviA174 702,00 
TalviA175 624,01 
TalviA176 390,00 
TalviA177 325,00 
TalviA184 624,01 
TalviA185 624,01 
TalviA186 519,99 
TalviA187 455,01 
TalviA188 455,01